teoretisk entreprenör

Mognadsprocess

Om att vara teoretisk entreprenör:
Innan jag flyttade hit där vi bor nu, drömde jag om en trädgård. Eller rättare sagt: vi flyttade hit för att jag skulle ha en trädgård. Annars hade vi kunnat bo kvar i Malmö.

Innan vi kunde flytta, släckte jag min trädgårdstörst med att läsa om trädgård. Jag plöjde tjocka engelska avhandlingar i trädgårdshistoria, jag pluggade in trädgårdspraktikor, jag mumsade i mig trädgårdstidningar.

Eftersom jag hade en hel del tidigare erfarenhet att hänga upp den teoretiska kunskapen på, blev inlärningen djup, och när jag väl fick en egen trädgård visste jag vad jag skulle göra. Sedan begick jag förstås ändå en del misstag – mest av hur jag bäst skulle lägga upp arbetet – men på det hela taget gav mina år som teoretisk trädgårderare god effekt.

Att vara teoretisk entreprenör

Nu märker jag att jag är i samma läge igen. Nu gäller det inte trädgård, utan mitt eget företag. Jag har drivit eget tidigare så viss erfarenhet finns, men just nu är mitt företagande begränsat till teoretiska studier. Jag har min affärsidé klar för mig men jag har bestämt mig för att vara anställd i ett antal år till innan jag har möjlighet att satsa.

Så jag är just nu den teoretiska entreprenören. Hade jag inte haft min tidigare erfarenhet som teoretisk trädgårderare, hade jag varit mer stressad. Nu njuter jag av detta stadium.


Photo by Hal Ozart on Unsplash

Lilja | Olsson är en verksamhet i uppbyggnadsskede. Följ oss gärna här!

Top Reviews