Planera en damm - här står Kristian och funderar

Vi planerar en damm

Vi håller nu på att planera en damm – eller dammen planerar sig själv, jag vet inte så noga. Men en damm ska vi ha, och det av flera skäl.

För det första är ett vattendrag något som bidrar till den biologiska mångfalden. Därför var möjligheten till att ha damm en av de grejer som gjorde Kyllingaröd attraktivt för mig. Vi har haft en minimal damm i Höör – kanske 75 gånger 75 centimeter – men bara en sådan pyttepöl gjorde att trädgården fick besök av trollsländor och liknande. En hel del mygg också, förstås, för det blev stillastående vatten, men ändå. Liv.

För det andra så är det bra att ha en bevattningsdamm. Sommaren 2018 var extrem, men torra veckor och månader är ju normalt. Om man har odlingar, som vi har och framför allt kommer att ha, så är det guld värt med en egen bevattningsdamm. För att få den att fungera smidigt behöver vi en pump, och Kristian har klurat ut att vi ska använda en vädurspump. Mer om den när vi börjar bygga den.

Fler skäl för att planera en damm

Ett tredje skäl för att planera en damm är att vi nu fått godkänt att ha enskilt avlopp. Den tidigare trekammarbrunnen var bortom all räddning, och kommunen anmodade oss att komma med en ny lösning. Jag älskar vatten och avlopp, och redan mitt gymnasiearbete handlade om vatten och avlopp i Tanzania och Indien, en jämförande studie. Därför ägnade jag en stor del av vintern åt att fundera ut det optimala avloppssystemet. Exakt hur den blir återkommer jag till. Hur som helst, tidigt i våras fick vi godkänt en lösning som innebar att vi behöver ett dike och en damm för att ta vara på närsalter från gråvattnet.

En fjärde anledning till damm är att hela fastigheten består av två nedförsbackar – eller uppförsbackar, om man ser det på det sättet. Det gör att det på vintern blir en sjö i svackan mellan backarna. På sommaren torkar det upp och blir ett område där det växer säv. Det är ganska kletigt. Den förre ägaren körde fast med traktor där en gång. Det ger sig alltså helt naturligt var dammen ska finnas.

Så förhoppningsvis kan vi slå fyra flugor i en smäll med denna damm. Just nu håller Kristian på att kolla med grannarna om de är med på att vi anlägger damm, och hittills ser det bra ut. Sedan kommer vi att anlita en jordbrukare i trakten för att gräva ut grunden till det av husen som vi ska börja med att bygga om, och då hoppas vi att vi kan få till dammen samtidigt. Annars får det bli ett senare uppdrag.

Planera en damm - Här ser man lite av vintersjön. På bilden verkar sjön ligga precis intill huset, men det är en synvilla - egentligen är den kanske 75 meter bort.
Här ser man lite av vintersjön. På bilden verkar sjön ligga precis intill huset, men det är en synvilla – egentligen är den kanske 75 meter bort.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lilja | Olsson är en verksamhet i uppbyggnadsskede. Följ oss gärna här!

Top Reviews